Privacy Policy

Следниве информации даваат едноставен преглед на тоа што се случува со вашите лични податоци кога ќе ја посетите нашата веб-локација. Личните податоци се сите податоци со кои можете да бидете лично идентификувани. Информациите за заштита на податоците може да се најдат во нашата детална декларација за заштита на податоците под овој текст.

Преку овој документ, би сакале да ви обезбедиме информации во врска со:

Политика за приватност…………………………………………………………………………………………………………………………1

За нас и нашата улога во однос на вашите лични податоци……………………………………………1

Кои лични податоци ги обработуваме….………………………………………………………………………..1

Зошто ги обработуваме вашите лични податоци…………………………………….………………………………..2

Колку долго ќе ги чуваме вашите лични податоци…………………………………………………………….3

Кои се можните приматели на вашите лични податоци……………………………………..3

Во кои земји или меѓународни организации имаме намера да ги пренесеме вашите информации…….3

Како ќе ги обработиме вашите лични податоци………………………………….……………………………..3

Кои се вашите права во однос на вашите лични податоци што ги обработуваме………………….3

Како можете да ги остварите вашите права во врска со вашите лични информации обработени од нас…….4

За нас и нашата улога во однос на вашите лични податоци

Проектот „Подобрување на краткорочната вработливост на имигрантите/Проект ACTION“ е одобрен во рамките на Еразмус + и е финансиран од Европската комисија. Координаторот на проектот и организацијата овластена да комуницира во име на конзорциумот за прашања поврзани со оваа веб-локација, е Институтот за интеграција на Ромите и малцинствата ( Institut fur Roma und Minderheiten EV (Germany). Релевантен проект менаџер е Сенад Сакиповски, до кој може да се дојде на info_irm@yahoo.com

Проектот ACTION, како оператор на оваа веб-локација, дејствува како контролор во однос на личните информации што ги давате преку оваа веб-страница. Ние ја сфаќаме заштитата на вашите лични податоци многу сериозно. Ние секогаш ги третираме вашите лични податоци доверливо и во согласност со прописите за заштита на податоците и оваа декларација за заштита на податоците.

Кога ја користите оваа веб-локација, се собираат различни лични податоци. Личните податоци се податоци со кои можете лично да бидете идентификувани. Оваа Политика за приватност објаснува кои податоци ги собираме и за што ги користиме. Исто така, објаснува како и за која цел се прави тоа.

Кои лични податоци ги обработуваме

 1. Ако ја користите нашата веб-локација само за информативни цели (т.е. пристап и гледање), т.е. ако не се регистрирате или на друг начин не ни дадете информации, одредени информации автоматски се испраќаат до серверот со кој веб-локацијата е достапна од интернет прелистувачот што се користи на вашиот уред. Овие информации се технички неопходни за да ви ја прикажеме нашата веб-страница и да обезбедиме стабилност и безбедност на врската и системот:
 • IP адреса на вашиот компјутер или друг уред што се користи за пристап до оваа веб-локација,
 • датум и време на пристап,
 • Разлика во временската зона до средното време на Гринич (GMT),
 • Пристап до статус / код за статус на HTTP (т.е. дали датотеката е префрлена или можеби не е пронајдена итн.),
 • Пристап до статус / код за статус на HTTP (т.е. дали датотеката е префрлена или можеби не е пронајдена итн.),
 • amount of data transferred in each case,
 • Веб-страница од која доаѓа барањето (URL на упатување),
 • користен прелистувач,
 • оперативен систем и неговиот интерфејс,
 • Јазик и верзија на софтверот на прелистувачот

Под никакви околности не ги користиме горенаведените податоци за да извлечеме заклучоци за вас лично.

Б. Колачињата се чуваат на вашиот уред кога ја користите нашата веб-локација. Можете да дознаете повеќе за употребата на колачиња на нашата веб-страница.

 1. Социјални медиуми

Нашата веб-локација обезбедува пристап, преку линковите прикажани на дното на секоја страница и на различни внатрешни страници (на пр. контакт), до онлајн присуството на проектот „Подобрување на краткорочната вработливост на имигрантите / ACTION“ во социјалните медиуми (на пр. Facebook, Youtube, linkedIn). Не задржуваме никакви информации за оваа акција.

 1. Кога ќе ги внесете вашите податоци на: Регистрирајте се сега (https://project-action.eu/the-action-timeline/ )

Ги бараме следните информации:

 • Име и преѕиме
 • Е-адреса
 • Контакт телефон
 • Моментална работна позиција
 • Зошто сакате да учествувате?

 

Зошто ги обработуваме вашите лични податоци

Ние ги обработуваме вашите лични информации што ни се доставени како што е споменато погоре од следниве причини:

 1. Информации за вашата посета на веб-страницата. Овие информации се технички неопходни за да ви ја прикажеме нашата веб-страница и да обезбедиме стабилност и безбедност на врската и системот.
 2. Колачињата се чуваат на вашиот уред кога ја користите нашата веб-локација. Во зависност од изборот што го правите за време на соодветната согласност за функцијата колачиња, употребата на колачињата е: задолжителна за правилно функционирање на веб-локацијата и вашата посета и рекламирање или аналитика. Можете да дознаете повеќе за употребата на колачиња на нашата веб-страница

Вашето име, адреса на е-пошта, контакт број, моментална работа, интерес за учество во MOOC, порака доколку изберете да се регистрирате во MOOC.

 1. C. Сами управуваме со нашите социјални медиуми. Доколку ни испратите приватна или директна порака преку социјалните медиуми, таа нема да биде споделена со други организации. Ги гледаме сите овие информации и одлучуваме како да управуваме со нив. На пример, ако испратите порака преку социјалните мрежи за која е потребен одговор од нас, може да ја обработиме како барање или жалба. Кога не контактирате преку платформа за социјални медиуми, ви предлагаме да се запознаете и со информациите за приватност на таа платформа.
Колку долго ќе ги чуваме вашите лични податоци

Ние ќе ги складираме информациите дадени врз основа на нашите процедури за квалитет:

 1. Колку што е потребно за решавање на барањето и не повеќе од 5 години (времетраење на проектот)
Кои се можните приматели на вашите лични податоци

Информациите што ни ги доставувате ќе се чуваат во главниот информациски систем и ќе се чуваат на основа на потребата да се знае.

Пристап до податоците може да се обезбеди до овластен персонал на секој партнер од Проектот за подобрување на краткорочната вработливост на имигрантите/АКЦИЈА, до Европската унија (персонал релевантен за европските проекти, програмата Еразмус+), до националните власти на секоја земја ( треба да се појави), до администраторот на веб-локацијата, до компанијата за поддршка на платформата и до домаќинот на платформата и инфраструктурата.

Во случај да е неопходно вашите информации да бидат споделени со други, соодветно ќе ве информираме.

Во кои земји или меѓународни организации имаме намера да ги пренесеме вашите информации

Земјите кои ќе ги добијат вашите лични податоци се: Германија, Грција, Италија и Република Северна Македонија.

Како ќе ги обработиме вашите лични податоци

Ние ќе собираме, снимаме, структурираме, складираме, консултираме, користиме, шириме или на друг начин ќе ги ставиме достапни, ограничуваме, бришеме или уништуваме личните податоци што ги стекнуваш преку нашата веб-локација врз основа на принципите споменати погоре додека ги опслужуваме специфичните цели за обработка.

Ние нема да ги користиме вашите информации за профилирање или за автоматско одлучување.

Кои се вашите права во однос на вашите лични податоци што ги обработуваме

Имате право да барате пристап и исправка или бришење на задржаните лични податоци или ограничување на обработката што се однесува на вас или да се спротивставите на обработката, како и право на преносливост на податоците.

Имате право да ја повлечете согласноста во секое време, едноставно преку

 • со испраќање е-пошта на: info_irm@yahoo.com … со наслов „ПОВЛЕЧИ СОГЛАСНОСТ“

Законитоста на обработката на податоците извршена пред отповикувањето останува незасегната од отповикувањето.

Имате право да поднесете жалба до надзорен орган.

Одговорен надзорен орган за прашањата за заштита на податоците е државниот службеник за заштита на податоци на сојузната држава во која е сместена нашата компанија.

Како можете да ги остварите вашите права во врска со вашите лични информации обработени од нас

Можете да не контактирате во секое време, преку

 • преку е-пошта до координаторот на проектот, Сенад Сакиповски, до кој може да се дојде на info_irm@yahoo.com
 • Други информации

Онаму каде што обезбедуваме линкови до веб-локации на други организации, ова известување за приватност не покрива како таа организација ги обработува личните информации. Ве охрабруваме да ги прочитате известувањата за приватност на другите веб-локации што ги посетувате.

Ние ја одржуваме нашата политика за приватност под редовен преглед за да се увериме дека е ажурирана и точна.

Септември 2021 година

INSTITUT FUR ROMA UND MINDERHEITEN EV

Институтот за Роми и малцинства се стреми кон општество во кое целните млади луѓе уживаат еднаков пристап до можности без разлика на нивната етничка припадност, имаат глас во нивната заедница и општество, чии потреби се справуваат од институциите кои имаат директно влијание во нивниот секојдневен живот. Нашата визија се заснова на универзални стандарди и практики на граѓанското општество. Мисијата е да ги зајакне малцинствата и Ромите за предизвиците со кои се соочуваат поддржувајќи ги со различни формални и неформални активности кои ќе им овозможат да станат активни граѓани кои влијаат на политиките што се во нивен интерес. Работиме преку следните цели:

 1. Ромите и малцинските луѓе имаат зголемени перформанси во образованието и обуката
 2. Ромите и малцинските луѓе се активни граѓани на полето на политиките за Ромите и малцинствата кои придонесуваат за доброто на Ромите и малцинската заедница и општество
 3. Намален степен на невработени Роми и малцински лица
 4. Ромите и малцинските луѓе обезбедуваат/организираат волонтерска услуга во локалната заедница и во европските земји